มีข้อผิดพลาด
  • [sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/km/images/activities, or the folder does not exist.

กิจกรรม

แสดง # 
# ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
1 วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2560 ประชุมการจัดทำประมาณการและการวางแผนการปฎิบัติงาน 21 กรกฎาคม 2560 174
2 Morning Talk วันที่ 19 เมษายน 2560 - โครงการชลประทานนครพนม 19 เมษายน 2560 114
3 วันที่ 15 เดือน กันยายน 2559 ประชุมการจัดทำ ประมานการและราคากลาง 15 กันยายน 2559 145
4 วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 MorningTalk 24 สิงหาคม 2559 144
5 วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 ประชุมประจำเดือน 17 สิงหาคม 2559 179
6 วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2559 โครงการชลประทานนครพนม เชิญ ประกันสังคมมาให้ความรู้ 11 สิงหาคม 2559 208
7 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ประชุมทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 7 25 พฤษภาคม 2559 155
8 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี 09 มิถุนายน 2559 135
9 วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559 ประกวดฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 30 มีนาคม 2559 150
10 วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ประชุม สบ. แบ่งหน้าที่วิทยากรศูนย์เรียนรู้ 25 กุมภาพันธ์ 2559 149
11 วันที่ 13 เดือน มกราคม 2559 โครงการชลประทานนครพนม เข้าร่วม ประชุมโครงการแก้มร่วมกับทหาร 17 พฤศจิกายน 2558 185
12 วันที่ 13 เดือน มกราคม 2559 ประชุมแจกแจ้งงานให้กับ สบ. 10 กุมภาพันธ์ 2559 190
13 วันที่ 21 เดือน มกราคม 2559 ประชุมจัดทำฐานข้อมูล GIs 09 พฤศจิกายน 2558 165
โครงการชลประทานนครพนม
email: nkhopn@hotmail.rid.go.th 288 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1030, 0-4251-3350 แฟกซ์ 0-4251-3351 VPN 5481, 5482